Дневникот на едно смотано девојче 5

250.00 ден

Драга госпоѓице Сезнајка, мислам дека мојата непријателка шири озборувања за мене. Помош!

О, Боже!!! Драга, дали твојата непријателка има име што започнува на „Мек“ и завршува на „ензи“? Можеби ТИ можеш МЕНЕ да ми дадеш СОВЕТ!

Твојата пријателка,

Госпоѓица Сезнајка