Старт Спреј Фалкон 450 мл – 97021

149.00 ден

Start Sprej Falcon 450 ml. – 97021

Усвојувајќи ја професионалната формула, овој производ може да помогне брзо и стабилно стартување на моторот

без загревање во студени или влажни временски услови (над -40 степени). Поседува предности за лесна употреба,

брз почеток, безопасен за моторот, без детонација и помала потрошувачка. Овој производ е погоден за различни

бензиски и дизел мотори во автомобили, камиони, моторни чамци и др.