Шарам барам

200.00 ден

Во оваа збирка мала, Шарам барам што се вика, се збрале триста чуда – цела сала: едно кутро утро, самотно и шутро; ТИ РЕКОВ и МИ РЕЧЕ што се расправаат по цела вечер; видранката видра, што молска и болска; едно ТУКА што сегде се сука; стоногалка везден што талка и нозе си валка; светулка што светни-летни прави; зеленчуци никнати здрави; тешка жега за гуша што стега; зелка што кошули си шие и една в друга ги крие; магла што без ветрот е сè и што ли уште не, што ли уште не…