Фантастичниот господин Лисец

250.00 ден

„Слушаш, господине Лисец?

Не си одиме дома сè додека не те обесиме на јаже!“