You are here:

Сонце – енциклопедија

150.00 ден

Првиот наслов од новата серија на ТОПЕР енциклопедии.. Како е формирано сонцето? Од што е направено сонцето? Што е сончевата светлина? Какова е судбината на сонцето? Овие и сите останати информации што се поврзани со сонцето ќе ги најдете во оваа книга.