Облачињата кои не сакаа да плачат

450.00 ден

Ох, како скандал во училиштето за облаци!Малите облачиња одбиваат да плачат!
Хи, хи, хи, протрчуваат по небото малечките облаци.

Ха, ха, ха, се бркаат насмеани со ветрот.

И така по цел ден и саноќ и ниту една капка, со денови!