Логички загатки за умни глави : 10+

120.00 ден

Решавањето логички загатка е извонредна алатка за:
– Координација на левата и десната страна на мозокот.
Левата страна е задолжена за решавање проблеми, учење јазици, математика, наука и логика. Десната страна ја поттикнува креативноста, интуицијата и визуелно-уметничките вештини.

– Подобрување на меморијата и концентрацијата.
Решавајќи ги загатките треба да запомнат разни форми на парчиња кои треба да се вклопат, треба да се пронајдат правила, да се фокусира на делови додека да се стигне до целосното решение.

– Подобрување на вештините за просторно размислување.
Решавајќи сложувалки и загатки се активираат центрите за движење, ротирање и проекција. Исто така, се развива способноста за визуелизираат на формите или сликите што недостасуваат.

– Одмор од дигиталните уреди.
Решавањето загатки е одлична забавна алтернатива на дигиталните игри со која се развиваат креативност, аналитички вештини и брзина во процеост на размислување.