Дневникот на едно смотано девојче 6

250.00 ден

Како да знаеш дека ѝ се допаѓаш на твојата симпатија,

Според Ники Максвел:

Сака да оди со тебе на најголемата игранка на годината.

(Апсолутно, сé уште има време да го поканиш.)

(О, боже… Што ако тој не рече да?!)

(О, боже…. Што ако оди со Мекензи?!!!!!)