Веселата зграда

199.00 ден

Има една зграда

Со весели катчиња

Ќе ве водиме низ неа

По шарени патчиња

На влезот си стои

Токму бројот седум

Толку има катови

Читајте ги редум!