Бајки од Македонија

600.00 ден

Најубавите бајки од македонската народна традиција

– Момчето што се скри во златното јаболко
– Двата цара
– Вејко Северко
– Девојчето и дванаесетте месециИзворници:

За „Момчето што се скри во златното јаболко“, „Двата цара“ и „Вејко Северко“:
„Македонско народно творештво: Народни приказни, книга 2 – Македонски народни волшебни приказни“, подготвил: Танас Вражиновски, Институт за фолклор„Марко Цепенков“, 1986, Скопје

За „Девојчето и дванаесетте месеци“:
Марко К. Цепенков, „Македонски народни приказни“, Т. 1, стр. 357-359, приредил Кирил Пенушлиски, Скопје, Македонска книга, 1989.

Поддржано од Движењето за поддршка на креативноста „Иво Лауренчиќ“ – Браво Сине!

Адаптација на текст: Билјана С. Црвенковска

Илустрации: Катерина Николовска

Детали за достава

Достава за 3-5 работни денови .