АБВ – од ананас до шапка

148.00 ден

Научи ја азбуката заедно со малечката Софија.

Научи да ги читаш и да ги пишуваш буквите и лесно да ги препознаваш зборовите со помош на забавните цртежи.